140 Cypress Branch Road

  • Acres: .81
  • Acres: .81
  • Sikeston
  • Sikeston, MO 63801

$112,500

SemoMLS #: 13653